V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Seminár otvoril Ing. Vlad...

Pokračovať ďalej

Stretnutie s predsedom BBSK na tému rozvoja cyklodopravy v BB kraji

Zástupcovia Cykloklubu Poľana sa 23.8.2010 stretli s Ing.V.Maňkom - predsedom BBSK. Témou pracovného stretnutia bol rozvoj cyklodopravy v BB kraji v najbližšom 4-ročnom období. Predseda BBSK...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu. 
Príručka je určená pre útvary...

Pokračovať ďalej

MR Rimava a Rimavica získal podporu na značenie cyklotrás.

MR Rimava a Rimavica získal finančnú podporu z Programu obnovy dediny vo výške 7 700 € pre vyznačenie cyklotrás v regióne. Mikroregión bude realizovať trasy v zmysle spracovanej štúdie veden...

Pokračovať ďalej

V Tisovci sa uskutočnil seminár o rozvoji cyklodopravy v BB kraji.

Cykloklub Poľana v spolupráci s BBSK zorganizoval seminár zameraný na podporu nemotorovej dopravy v Banskobystrickom kraji.

Seminár sa konal v rámci podujatia Dni mesta Tisovec, v rámci ktoré...

Pokračovať ďalej

Obce v Podpoľaní pripravili projekty pre obnovu a budovanie cyklotrás

V Podpoľaní obce v rámci výzvy vyhlásenej miestnou akčnou skupinou MAS Podpoľanie pripravili projekty pre obnovu a budovanie cyklotrás a náučných chodníkov.
Cykloklub Poľana sa aktívne podieľ...

Pokračovať ďalej

Prezentácia cyklomobility a seminár o cyklodoprave v Tisovci.

Prezentácia cyklomobility a seminár o cyklodoprave v Tisovci. Pozrite si fotoreportáž z tohto podujatia.

...

Pokračovať ďalej

GEMERSKÉ ZELENÉ CESTY

Cykloklub Poľana spracoval na základe záujmu miest Revúca a Tisovec a obcí Muráň, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka štúdiu pre vedenie trás pre nemotorovú dopravu pod názvom "Gemerské zele...

Pokračovať ďalej

MZ v Detve podporilo spracovanie stavebnej projektovej dokumentáce pre výstavbu cyklochodníka.

Cykloklub Poľana na MZ v Detve prezentoval spracovanú štúdiu vedenia cyklochodníka mestom a navrhol ďalšiu fázu prípravy na realizáciu zámeru. Tou je spracovanie stavebnej projektovej dokume...

Pokračovať ďalej

Cykloharmatanec 2010

7. ročník Cykloharmatanca na Poľane sa realizoval v duchu podpory rozvoja nemotorovej dopravy. Sobotnajší vecer bol venovaný premietaniu filmov s tematikou využívania bicykla ako bežného dop...

Pokračovať ďalej

Prezentácie štúdie vedenia cyklotrás na zasadnutí komisie reg.rozvoja

4.5.2010 sa v Detve konalo výjazdové zasadnutie komisie regionálneho rozvoja BBSK. Cykloklub Poľana prezentoval iniciatívu CYKlOmobilita so zameraním sa na návrh vedenia cyklotrás v BB kraji...

Pokračovať ďalej

Seminár o rozvoji cyklodopravy v BBSK.

Cykloklub Poľana v spolupráci s BBSK organizuje seminár zameraný na podporu nemotorovej dopravy v Banskobystrickom kraji.

Termín: 18.6.2010
Miesto: Mestský úrad Tisovec

Seminár sa bude konať...

Pokračovať ďalej

Spracovaná stavebná projektová dokumentácia pre RC Zvolen - B.Bystrica

Rodinná cestička Zvolen - B.Bystrica čaká na svoju realizáciu. V tomto čase bola spracovaná stavebná projektová dokumentácia pre úsek Zvolen -Sliač ako podklad pre prípravu žiadosti o finanč...

Pokračovať ďalej

V Detve študenti a žiaci diskutovali o vplyve cyklodopravy na životné prostredie

Študentky Cvičnej firmy Spojenej školy v Detve Jedna stopa, s. r. o. navštívili v mesiaci október 2009 základné školy a to II. ZŠ a IV. ZŠ v Detve, kde žiakom II. a I. stupňa premietla film...

Pokračovať ďalej

NOVÁ ŠTÚDIA VEDENIA CYKLOCHODNÍKA V DETVE REALIZOVANÁ

Hlavný dokument a to štúdia uskutočniteľnosti o cyklodoprave mesta Detva bola zrealizovaná v r. 2009 s podporou mesta Detva, viacerých komisií a poslancov, za čo im ďakujeme. 
Kompletný mater...

Pokračovať ďalej

20.9.2009 CYKLOFEST DETVA 2009

Myšlienku Cyklomobility a podpory budovania cyklochodníka mestom Detva vyjadrili malí a veľkí účastníci Cyklofestu v Detve v počte takmer 150. Cyklofest začal stretnutím na sídlisku v Detve...

Pokračovať ďalej

PREZENTÁCIA ŠTÚDIE CYKLOCHODNÍKA DETVA 26. 11. 2009

V súvislosti so spracovaním výstupov štúdie uskutočniteľnosti CYKLODOPRAVA MESTA DETVA a zámerom realizovať cyklochodník v najbližšom období, pozývame Vás na prezentáciu a pracovné stretnuti...

Pokračovať ďalej

19.9.2009 CYKLOFEST 2009 B.BYSTRICA - ZVOLEN - HRONSEK

Cyklisti z miest Zvolen a B.Bystrica a okolítých obcí podporili rozvoj nemotorovej dopravy svojou účasťou na Cyklofeste. Cyklistické pelotony vyrazili z Banskej Bystrice a zo Zvolena a celá ...

Pokračovať ďalej

NADÁCIA PONTIS PODPORILA AKTIVITY VO V.TERIAKOVCIACH

Nadácia Pontis podporila občianske združenie Ozveny z Hrachova sumou 3300 Euro, ktoré budú využité na úpravu časti úseku Rimavskej zelenej cesty.
Úprava sa bude realizovať v okolí vodného mly...

Pokračovať ďalej

25.9.2009 CYKLOFEST R.SOBOTA - V.TERIAKOVCE 2009

Cyklojazde Rimavskou zelenou cestou v rámci cyklofestu predchádzalo stretnutie cyklistov v Rimavskej Sobote, kde sa sformoval peloton asi 60 účastníkov. V R.Sobote sme ponúkli jazdu na Trixi...

Pokračovať ďalej

CYKLODOPRAVA V DETVE

Cykloklub Poľana sa už od roku 2002 snaží o budovanie bezpečnej cyklodopravy v meste Detva. V tomto období aj s pomocou orgánov mesta Detva presadzujeme vybudovanie cyklochodníka, tak aby sa...

Pokračovať ďalej

PODPORA ZÁMERU BUDOVANIA CYKLOCHODNÍKA V DETVE

MZ v Detve na svojom zasadnutí 25.6.2009 podporilo zámer "Budovanie cyklochodníka v Detve". Zároveň schválilo spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre tento zámer, ktorá by sa mala spracovať...

Pokračovať ďalej

CYKLOFESTY NA PODPORU CYKLOMOBILITY

V rámci Európskeho týždňa mobility sme v Banskobystrickom kraji pripravili 3 podujatia - CYKLOFESTY - so zaujímavým športovým a kultúrnym programom, ktorými sme podporili rozvoj cyklodopr...

Pokračovať ďalej

PÝTALI SME SA OBČANOV DETVY NA BUDOVANIE CYKLOCHODNÍKA

Študenti 3. OA Spojenej školy – Obchodnej akadémie Detva z cvičnej firmy Jedna stopa, s.r.o. robili 18. júna 2009 v meste anketu na otázku:
„Či sú občania za budovanie cyklochodníkov v meste...

Pokračovať ďalej

Informačno-vzdelávací seminár Detve 15.5.2009

V Detve, v budove Spojenej strednej školy sa uskutočnil druhý informačno-vzdelávací seminár.
Zaujímavý hostia sa podelili s účastníkmi so svojimi praktickými skúsenosťami pri riešení cyklod...

Pokračovať ďalej

Podpora budovania Zelenej Rimavskej cesty

Mikroregión Rimava a Rimavica podporí budovanie Zelenej Rimavskej cesty v roku 2009 sumou 1660 Euro z vlastného rozpočtu.

...

Pokračovať ďalej

PREČO VYMENIŤ AUTO ZA BICYKEL ?

Čo môže spraviť občan pre rozvoj cyklodopravy ? 
Čo môže spraviť samospráva ?
Prečítajte si v našom letáku

...

Pokračovať ďalej

V DETVE SME ZISŤOVALI NÁZORY OBČANOV NA ROZVOJ CYKLODOPRAVY V MESTE .

V uliciach mesta, na základných a stredných školách v Detve sa realizoval dotazníkový prieskum ,ktorého cieľom bolo zistenie názorov občanov na rozvoj cyklodopravy v meste. 
Názory občanov sm...

Pokračovať ďalej

Postoje kandidátov na županov k rozvoju cyklodopravy

OZ Mulica zrealizovalo dotazníkový prieskum, cieľom ktorého bolo zistiť postoje kandidátov na županov samosprávnych krajov na problematiku rozvoja cyklodopravy v krajoch. Výsledky prieskumu ...

Pokračovať ďalej

Rodinná cestička Zvolen - Banská Bystrica

Podľa denníka SME :

Bansku Bystricu a Zvolen ma prepojit 20 kilometrova cyklotrasa

Cestička má byť široká tri metre, prechádzať bude väčšinou po brehu Hrona. ZVOLEN. Mestá Banská Bystrica, Sl...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Rozvoj cyklodopravy – príspevok k zlepšeniu kvality ovzdušia - podporuje myšlienku CYKLOMOBILITY

Projekt realizuje Cykloklub Poľana v termíne od februára 2009 do júla 2010.
Riešené územie: Banskobystrický kraj.
Hlavné zameranie projektu: zlepšenie podmienok pre zvyšovanie podielu využívan...

Pokračovať ďalej

Informačný seminár v Banskej Bystrici

Tretí informačno-vzdelávací seminár sa uskutočnil v B.Bystrici, 4.6.2009,pozvané boli kľúčové subjekty z obcí a miest oblasti Zvolen - B.Bystrica So svojimi praktickými skúsenosťami sa s úča...

Pokračovať ďalej

MESTO ZVOLEN PODPORUJE ZÁMER DOBUDOVANIA RC ZVOLEN-B.BYSTRICA.

BBSK za účasti našej organizácie inicioval pracovné stretnuie na meste Zvolen k odsúhlaseniu krokov potrebných pre prípravu projektu pre Vybudovanie Rodinnej cestičky.

Mesto Zvolen má záuje...

Pokračovať ďalej

Dobrovoľníci pomohli s úpravou Rimavskej zelenej cestičky

V sobotu 16.10. sa konala brigáda, v rámci ktorej 22 dobrovoľníkov čistilo a upravovalo povrch trasy Rimavskej zelenej cesty.
Trávu a vegetáciu, ktorú pokosili niekoľko dní predtým, sme hr...

Pokračovať ďalej

AKTIVITY PROJEKTU

1. Informačno-vzdelávacie aktivity so zameraním na laickú aj odbornú verejnosť – semináre, pracovné stretnutia, letáky, plagáty, web, cyklopodujatia v rámci európskeho týždňa mobility

2. Advo...

Pokračovať ďalej

Informačno-vzdelávací seminár v Hrachove, 2.4.2009

Program seminára
so zameraním na rozvoj cyklodopravy v území Malohontu a budovanie Rimavskej zelenej cesty R. Sobota – Hrachovo.

Privítanie, E.Kubaliaková, OZ Ozveny, Hrachovo
Informácie o p...

Pokračovať ďalej

CYKLOMOBILITA

je iniciatíva za:

• čistejšie ovzdušie 
• zdravší spôsob života
• ekonomický spôsob dopravy

každý z nás môže byť aktívnym účastníkom CYKLOMOBILITY!

...

Pokračovať ďalej

Cyklomobilita na Župnom lete v B.Bystrici.

Vo štvrtok, 28.5.09 sme sa aktívne podieľali na otváraní letnej turistickej sezóny v Banskobystrickom kraji.
V stánku Cykloklubu Poľana sme návštevníkom Župného leta prezentovali aktivity pr...

Pokračovať ďalej

Cyklochodníky v Banskej Bystrici

Súčasné podmienky pre využitie bicykla, ako bežného dopravného prostriedku v Banskej Bystrici sú úplne nevyhovujúce a neumožňujú pohyb na bicykli bez toho, aby cyklista buď ohrozoval seba na...

Pokračovať ďalej

Podpora budovania Rimavskej zelenej cesty

MR Rimava a Rimavica podporí budovanie Rimavskej zelenej cesty v roku 2009 sumou 1660 Euro z vlastného rozpočtu.

...

Pokračovať ďalej

REALIZAČNÝ TÍM PROJEKTU

Elena Jankovičová, Detva, ela@cyklo.sk
Andrea Štulajterová, B.Bystrica-Zvolen, stulajterova@gmail.com
Oľga Feješová, Podpoľanie, Vrchy, olga.fejesova@gmail.com
Elena Kubaliaková, Gemer, ozven...

Pokračovať ďalej

Obhajoba občianskych záujmov, poradenstvo na podporu rozvoja cyklodopravy v mestách a obciach

V území Banskobystrického kraja aktívne pôsobia aktivisti, ktorých úlohou je presadzovanie zámerov budovania cyklochodníkov, cyklotrás do rozvojových zámerov obcí a miest pre zlepšenie kvali...

Pokračovať ďalej

„RIMAVSKÁ ZELENÁ CESTA“ realizácia modelovej trasy

V rámci projektu zrealizujeme prípravnú fázu budovania greenways, ktorá spojí mesto R.Sobota s obcou V.Teriakovce. Cyklocesta bude určená pre cyklistov, korčuliarov, chodcov. Štúdia realizov...

Pokračovať ďalej

Mohlo by Vás zaujať

www.ekopolis.sk
www.greenways.sk
www.ozveny.sk
www.mulica.sk
www.tbsjus.sk
www.cyklozeleznicka.sk

...

Pokračovať ďalej

MAPOVANIE, SPRACOVANIE NÁVRHU VEDENIA TRÁS V BB KRAJI

Mapovanie územia sa realizuje priamo v teréne, na bicykli prechádzame existujúce a možné cyklotrasy a cyklochodníky v Banskobystrickom kraji. Pri činnosti spolupracujeme: s obcami, miestnymi...

Pokračovať ďalej

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej