V DETVE SME ZISŤOVALI NÁZORY OBČANOV NA ROZVOJ CYKLODOPRAVY V MESTE .

V uliciach mesta, na základných a stredných školách v Detve sa realizoval dotazníkový prieskum ,ktorého cieľom bolo zistenie názorov občanov na rozvoj cyklodopravy v meste. 
Názory občanov sme ziťovali aj prostredníctvom internetovej stránky mesta Detva www.detva.sk.
Výsledky našich zistení si môžete prezrieť :
výsledky
Prieskum realizovali študentky cvičnej firmy Spojenej školy v Detve "Jedna stopa s.r.o.", ktoré sa aktívne zapojili nie len do realizácie prieskumu ale aj prezentácie jeho výsledkov na Meskom zastupiteľstve v Detve.
Dievčatá sú aktívne dobrovoľníčky Cykloklubu Poľana, zapájajú sa aj do ďalších aktivít organizácie.

Advokačnú činnosť študentov podporil
Konto Orange, n.f. v rámci programu Šanca pre váš región
v projekte "CYKLOMOBILITA".

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej