Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

Príručka je určená pre útvary štátnej správy, samosprávy, organizáciám i jednotlivcom zaoberajúcimi sa rozvojom územia, rekreačných, športových aktivít, značením a budovaním ekotrás a relevantným súvislostiam. 
Sekundárnym zámerom tohto dokumentu bolo tiež upozorniť na problémy a úskalia spojené s budovaním ekotrás na Slovensku. Žiadna z tém nie je spracovaná do podrobností, z pohľadu konštruktívneho riešenia vyžaduje ďalší rozbor a skúmanie.

Súčasťou príručky sú praktické skúsenosti a vzory tlačív a žiadostí, ktoré vám pomôžu pri procese legalizácie ako aj ďalších krokov procesu budovania trás.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej