MZ v Detve podporilo spracovanie stavebnej projektovej dokumentáce pre výstavbu cyklochodníka.

Cykloklub Poľana na MZ v Detve prezentoval spracovanú štúdiu vedenia cyklochodníka mestom a navrhol ďalšiu fázu prípravy na realizáciu zámeru. Tou je spracovanie stavebnej projektovej dokumentácie. MZ v Detve schválilo 20 000 Eur na jej vypracovanie. Štúdia vedenia cyklochodníka mestom Detva, ktorú spracoval Cykloklub Poľana bola prijatá pozitívne a svojim rozsahom a kvalitou bola označená ako dostačujúci dokument pre územné konanie.
Vzhľadom na to, že výstavba samostatného cyklochodníka je finančne náročná a nie je možné očakávať, že bude financovaná z rozpočtu mesta, je nevyhnutné sa dobre pripraviť na možnosť získať financie zo štrukturálnych fondov.
Na to je nevyhnutné mať spracovanú stavebnú projektovú dokumentáciu.
Preto sme svoje úsilie venovali vyčleneniu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na jej prípravu, čo sa nám aj podarilo. Vyčlenená suma bola niekoľko násobne skrátená oproti odhadovaným nákladom na spracovanie SPD, napriek tomu urobíme všetko preto, aby sa spracovanie SPD zrealizovalo v čo najkratšom termíne, aby sa mesto Detva mohlo uchádzať o finančné prostriedky z EU fondov.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej