PREZENTÁCIA ŠTÚDIE CYKLOCHODNÍKA DETVA 26. 11. 2009

V súvislosti so spracovaním výstupov štúdie uskutočniteľnosti CYKLODOPRAVA MESTA DETVA a zámerom realizovať cyklochodník v najbližšom období, pozývame Vás na prezentáciu a pracovné stretnutie, 
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26.11.2009 o 15,00
v zasadacej miestnosti na MsÚ Detva.

Program:

Prezentácia výstupov štúdie uskutočniteľnosti - dataprojekcia
Dôležité súvisiace zámery - rekonštrukcia nám. SNP, výstavba R2, rekonštrukcia chodníka pre peších Novosady, nájomná zmluva s podnikom štátnych lesov o pozemku pre cyklochodník a. p.
Návrh časového harmonogramu realizačných krokov
Návrh finančného zabezpečenia pre vybudovanie cyklochodníka
Návrh finančného krytia pre prípravnú projektovú dokumentáciu
Diskusia
Odsúhlasenie realizačných krokov pre zdarný priebeh zámeru
Návrh na zaradenie prezentácie projektu a znenia uznesenia k zasadaniu MsÚ Detva

Stretnutie bude otvorené s účasťou verejnosti.
Výňatok z podstatných častí štúdie nájdete na tejto stránke.
Kompletná štúdia s obsahom 209 listov je k dispozícii k nahliadnutiu na oddelení rozvoja mesta Detva ako aj u aktivistov združenia Cykloklub Poľana.

Vaše návrhy a pripomienky môžete písať tiež na cyklo@cyklo.sk

Cykloklub Poľana

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej