Informačno-vzdelávací seminár v Hrachove, 2.4.2009

Program seminára
so zameraním na rozvoj cyklodopravy v území Malohontu a budovanie Rimavskej zelenej cesty R. Sobota – Hrachovo.

Privítanie, E.Kubaliaková, OZ Ozveny, Hrachovo
Informácie o projekte „Rozvoj cyklodopravy – príspevok k zlepšeniu kvality ovzdušia, E.Jankovičová, Cykloklub Poľana, Detva
Greenways – zelené cesty na Slovensku, J.Roháč, Nadácia Ekopolis, B.Bystrica
Skúsenosti s rozvojom cyklodopravy v meste Žilina a okolí, M.Gogola, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline

Rimavská zelená cesta – výstupy štúdie uskutočniteľnosti, Ján Ľupták, Cykloklub Poľana Detva
Budovanie atrakcií na cyklocestách, vodný mlyn vo V. Tetriakovciach – príklady dobrej praxe, M.Kubaliaková, Hrachovo
Zámery na podporu budovania cyklodopravy v BBSK, zástupcovia BBSK, odbor cestovného ruchu, B.Bystrica
Diskusia k realizácii cyklotrasy Rimavská zelená cesta
Závery stretnutia k realizácii cyklotrasy Rimavská zelená cestaAktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej