PODPORA ZÁMERU BUDOVANIA CYKLOCHODNÍKA V DETVE

MZ v Detve na svojom zasadnutí 25.6.2009 podporilo zámer "Budovanie cyklochodníka v Detve". Zároveň schválilo spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre tento zámer, ktorá by sa mala spracovať do 30.8.2009.
Spracovanie štúdie MZ MsÚ podporilo aj finančne, na jej spracovanie vyčlenilo sumu vo výške 6000 Eur z rozpočtu mesta.
Spracovanie štúdie ako aj koordináciu ďaľších krokov pre úspešnú realizáciu projektového zámeru bude zastrešovať Cykloklub Poľana.

Ďakujeme študentom Spojenej školy v Detve, Cvičnej firmy 1STOPA,s.r.o za spoluprácu pri realizácii dotazníkového prieskumu v uliaciach mesta Detva ako aj za prezentáciu jeho výsledkov na Mestskom zastupiteľstve.

Tiež ďakujeme všetkým občanom mesta Detva, ktorí vyjadrili svoj názor v rámci dotazníkoveého prieskumu ako aj ankety na stránke mesta Detva. Záujem občanov je podstatný pre úspešnú realizáciu zámeru.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej