NOVÁ ŠTÚDIA VEDENIA CYKLOCHODNÍKA V DETVE REALIZOVANÁ

Hlavný dokument a to štúdia uskutočniteľnosti o cyklodoprave mesta Detva bola zrealizovaná v r. 2009 s podporou mesta Detva, viacerých komisií a poslancov, za čo im ďakujeme. 
Kompletný materiál bude slúžiť ako podklad k rôznym realizačným a projektovým zámerom a výzvam. Napr. k žiadosti o finančné prostriedky na jeho budovanie z rôznych zdrojov Európskej únie.

Štúdia uskutočniteľnosti popisuje nasledovné:
ČASŤ A
1. Identifikačné údaje,
2. Zdôvodnenie štúdie,
3. Podklady k návrhu cyklistických chodníkov,
4. Základné údaje o cyklistických chodníkoch v meste Detva,
5. Hlavný chodník pre cyklistov mesta Detva,
6. Časový a organizačný harmonogram
7. Záverečné zhodnotenie,

ČASŤ B
Ekonomické vyhodnotenie,
- stručná finančná analýza nákladov na realizáciu trasy,
- možnosti financovania cyklistických chodníkov,
- podrobná finančná analýza nákladov na realizáciu trasy,

Výkresy, Doklady.

Výňatok z podstatných častí štúdie nájdete tu :
Štúdia - textová časť
Štúdia - výkresy
Štúdia - mapová časť

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej