GEMERSKÉ ZELENÉ CESTY

Cykloklub Poľana spracoval na základe záujmu miest Revúca a Tisovec a obcí Muráň, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka štúdiu pre vedenie trás pre nemotorovú dopravu pod názvom "Gemerské zelené cesty".
Zámerom je spojiť mestá Revúca a Tisovec a okolité obce podľa možností s využitím nedobudovanej železničnej trate spájajúcej tieto mestá.
Trasa tak bude slúžiť pre rekreačné účely ako aj alternatíva pre dopravný účel z hľadiska miestnych potrieb.

Navrhované trasy:

Trasa č.1 Gemerská spojka cez tunel, v dĺžke 18,9 km
vedenie trasy: Revúca - M.D.Lúka - M.Lehota - tunel popod sedlo Dielik - ústie tunela od Tisovca - Tisovec

Trasa č.2 Gemerská spojka cez sedlo Dielik, v dĺžke 22,3 km
vedenie trasy: Revúca - M.D.Lúka - M.Lehota - sedlo Dielik - ústie tunela od Tisovca - Tisovec

Trasa č.3 Gemerská spojka cez Krížnu Poľanu, v dĺžke 18,9 km
vedenie trasy: Revúca - Krížna Poľana - sedlo Dielik - ústie tunela od Tisovca - Tisovec

Súčasťou štúdie sú aj prepojenia na miestne obce ako aj ďalšie regióny.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej