Spracovaná stavebná projektová dokumentácia pre RC Zvolen - B.Bystrica

Rodinná cestička Zvolen - B.Bystrica čaká na svoju realizáciu. V tomto čase bola spracovaná stavebná projektová dokumentácia pre úsek Zvolen -Sliač ako podklad pre prípravu žiadosti o finančnú podporu z EU fodov na jej realizáciu.
Zadávateľom spracovania SPD je Banskobystrický samosprávny kraj. Finančne sa na prípravách ako aj realizácii budú spolupodieľať aj obce a mestá, ktorých sa vedenie trasy dotýka.

BBSK má záujem uchádzať sa o podporu na realizáciu prvej časti úseku RC už v tomto roku, kedy sa čaká výzva na finančnú podporu cyklochodníkov z ROP. Cykloklub Poľana sa spracoval štúdiu vedenie samostatného chodníka už v minulosti, v tomto čase došlo k zosúlaďovaniu zámerov BBSK a mesta B.Bystrica.CKP sa teraz sa aktívne zúčastňuje pracovných stretnutí týkajúcich sa prípravných prác a podľa možnosti pripomienkuje spracovávaný zámer. 
BBSK vyčlenilo pre spracovanie projektovej dokumentácie samostatného pracovníka, ktorý koordinuje činnosti spojené s prípravnými prácami a zadaniami pre spracovanie SPD.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej