Informačno-vzdelávací seminár Detve 15.5.2009

V Detve, v budove Spojenej strednej školy sa uskutočnil druhý informačno-vzdelávací seminár.
Zaujímavý hostia sa podelili s účastníkmi so svojimi praktickými skúsenosťami pri riešení cyklodopravy. Seminára sa zúčastnili študenti školy, ktorí podporuju rozvoj cyklodopravy a konkrétne budovanie cyklochodníka v meste Detva.

Lektori:
Ján Roháč, Greenways Slovakia, B.Bystrica, www.greenways.sk, www.ekopolis.sk
Mirka Kubaliaková, OZ Ozveny, www.ozveny.sk
Dušan Kubička, Turčianska bicyklová skupina JUS, Martin, www.tbsjus.sk

Program seminára:
Program

Prezentácie :
Predstavenie projektu, E.Jankovičová


Produkty na Rimavskej zelenej ceste, M.Kubaliaková


Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej