Obce v Podpoľaní pripravili projekty pre obnovu a budovanie cyklotrás

V Podpoľaní obce v rámci výzvy vyhlásenej miestnou akčnou skupinou MAS Podpoľanie pripravili projekty pre obnovu a budovanie cyklotrás a náučných chodníkov.
Cykloklub Poľana sa aktívne podieľal na spracovaní jednoduchej projektovej dokumentácie obnovy a vedenia cyklotrás ako aj situačnej dokumentácie pre umiestnenie informačných tabúľ, súčasťou ktorých budú aj mapy územia s vyznačením vedenia trás.
V rámci výzvy podalo projekty na obnovu a značenie ekoklotrás 9 obcí - D.Huta, Dúbravy, Hriňová, Klokoč, Korytárky, Látky, Očová, Podkriváň, Z.Slatina, v rámci ktorých sa predpokladá obnova a značenie 156 km cyklotrás a 13 km náučných chodníkov.
Projekty sú v tomto čase v procese hodnotenia, v prípade úspešnosti projektov sa predpokladá, že budú zrealizované v priebehu rokov 2010 a 2011.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej