V Detve študenti a žiaci diskutovali o vplyve cyklodopravy na životné prostredie

Študentky Cvičnej firmy Spojenej školy v Detve Jedna stopa, s. r. o. navštívili v mesiaci október 2009 základné školy a to II. ZŠ a IV. ZŠ v Detve, kde žiakom II. a I. stupňa premietla film s názvom Cyklomobilita – alternatíva pre zelenú planétu.
Film je produktom, ktorý vznikol v rámci realizovaného projektu „Cyklomobilita“ podporeného Kontom Orange, n.f. – v programe „Šanca pre váš región“ a projektu "Rozvoj cyklodopravy – príspevok k zlepšeniu kvality ovzdušia" finančne podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.
V rámci tohto projektu študenti Spojenej školy – Obchodnej akadémie v predmete cvičná firma uskutočnili viaceré aktivity, ktoré boli a sú zamerané na presadzovanie myšlienky medzi mladými ľuďmi o ochrane životného prostredia a zdravom životnom štýle.
Kto môže ešte niečo urobiť pre ochranu našej planéty ak nie sú to mladí ľudia, ktorí zmenia životný štýl a prospeje to obidvom človeku aj planéte.
Pred filmom študentky cvičnej firmy žiakov uviedli do problematiky rozdali im vhodné tematické plagátiky, letáčiky a po filme rozprúdili debatu na túto tému. To by ste sa čudovali, ako ich táto tematika zaujala a aké názory majú žiaci základných škôl, malí štvrtáci tí boli takí komunikatívny, že sme museli rozhovor ukončiť a pozvali sme ich na Spojenú školu, na hodinu cvičnej firmy, aby sme mali priestor debatu dokončiť.
Zorganizovali sme ešte jedno stretnutie a to v K klube, kde prišli študenti Gymnázia a študenti Obchodnej akadémie. Rozhovory boli zaujímavé, padali otázky ako: kedy už bude cyklochodník hotový?, kedy s ním začneme?, kde je problém, aby sa to mohlo už robiť?, atď. Bolo vidieť, že ich to tiež veľmi zaujalo.
Z návštev škôl v meste Detva môžeme konštatovať, že je dobré keď si nájdeme, vytvoríme priestor, a ideme za mladými ľuďmi s takto podnetnými tematikami a myšlienkami.
Stačí to vyjadriť jednoducho, tým čo platí a to Murphyho zákonom:
„Ak skúmaš neznáme, nemôžeš mať ani tušenia o tom, čo objavíš.“

Mgr. Oľga Feješová
Cykloklub Poľana


Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej