prihlásenie vyhľadať kontakty
CYKLOMOBILITA
iniciatíva
CYKLOKLUB
o nás
CYKLOAKTIVITY
projekty
CYKLOAKCIE
expedície
CYKLOMAPA
trasy

CYKLOAKTIVITY
>  Cyklochodník mestom Detva
>  Cyklotrasa v Korytárkach
>  Zna?ené cyklotrasy
>  Monitoring zna?enia
>  Cestovný ruch
>  Vzdelávanie
>  Prieskumy, štúdie
>  Ochrana prírody
>  Akcie
>  ?a?šie projekty
Pocítadlo návštev
 
AKTIVITY -> Monitoring zna?enia
 AKTUALITY
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis
 
 
viac info >> 
 
 
V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cesti?ku.
 
 

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky.
V krásnom jesenom počasí sme vyrazili na trasu na bicykloch alebo pešo a prezreli sme si jej vedenie z Veľkých Teriakoviec do Čerenčian.
Po návrate prebiehali v areáli mlyna vo V.Teriakovciach súťaže pre deti a v závere sa prítomní zúčastnili prehliadky vodného mlyna so sprievodcom.
Príjemné podujatie odštartovalo užívanie novej cyklotrasy v Malohonte.
 
 
 
 
 
Príru?ka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekrea?ných trás
 
 

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás
 
 
viac info >> 
 

Spusti monitoring značenia trás pre ekologickú dopravu a turizmus

MONITORING ZNA?ENIA TRÁS PRE EKOLOGICKÚ DOPRAVU A TURIZMUS
CYKLOKLUB POĽANA v r. 2006/2007 zrealizoval projekt zameraný na trvalú udržateľnosť trás pre ekologickú dopravu a turizmus. Jednoduchšie povedané – hľadania spôsobu ako zabezpečiť trvalú kvalitu značených cyklotrás.
V rámci projektu bolo k začiatku cyklistickej sezóny kompletne obnovené tabuľkové značenie 400 km cyklotrás a v potrebnej miere aj maľované značenie. Bolo zmonitorované cykloznačenie v celkovej dĺžke 400 km a celkovo 140 textačných miest. Došlo k výmene 59 cykloznačiek, 2 máp a namaľovaniu 14 stĺpikov.
Do projektu za zapojilo 8 škôl nachádzajúcich sa v regióne okolia Poľany, prispeli obec Očová a mesto Hriňová.

Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore nadácie Ekopolis.
J.L. 04.12.2006 viac info >>
DONORI A SPONZORI
Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore nadácie Ekopolis
04.12.2006  
CYKLOKLUB POĽANA
Nám. mieru 31, 962 12 Detva
Prevádzka:
Záhradná 22 - hotel Detva
tel.: 045 / 54 57 692, cyklo@cyklo.sk