Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.
Príručka je určená pre útvary štátnej správy, samosprávy, organizáciám i jednotlivcom zaoberajúcimi sa rozvojom územia, rekreačných, športových aktivít, značením a budovaním ekotrás a relevantným súvislostiam.
Sekundárnym zámerom tohto dokumentu bolo tiež upozorniť na problémy a úskalia spojené s budovaním ekotrás na Slovensku. Žiadna z tém nie je spracovaná do podrobností, z pohľadu konštruktívneho riešenia vyžaduje ďalší rozbor a skúmanie.

Súčasťou príručky sú praktické skúsenosti a vzory tlačív a žiadostí, ktoré vám pomôžu pri procese legalizácie ako aj ďalších krokov procesu budovania trás.