prihlásenie vyhľadať kontakty
CYKLOMOBILITA
iniciatíva
CYKLOKLUB
o nás
CYKLOAKTIVITY
projekty
CYKLOAKCIE
expedície
CYKLOMAPA
trasy

CYKLOAKTIVITY
>  Cyklochodník mestom Detva
>  Cyklotrasa v Korytárkach
>  Zna?ené cyklotrasy
>  Monitoring zna?enia
>  Cestovný ruch
>  Vzdelávanie
>  Prieskumy, štúdie
>  Ochrana prírody
>  Akcie
>  ?a?šie projekty
Pocítadlo návštev
 
AKTIVITY -> Vzdelávanie
 AKTUALITY
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis
 
 
viac info >> 
 
 
V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cesti?ku.
 
 

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky.
V krásnom jesenom počasí sme vyrazili na trasu na bicykloch alebo pešo a prezreli sme si jej vedenie z Veľkých Teriakoviec do Čerenčian.
Po návrate prebiehali v areáli mlyna vo V.Teriakovciach súťaže pre deti a v závere sa prítomní zúčastnili prehliadky vodného mlyna so sprievodcom.
Príjemné podujatie odštartovalo užívanie novej cyklotrasy v Malohonte.
 
 
 
 
 
Príru?ka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekrea?ných trás
 
 

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás
 
 
viac info >> 
 
Hlavi?ka
OPIS PROJEKTU
OPIS PROJEKTU Zámerom bolo zvýšenie zamestnateľnosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom programov rozvoja zručností, vzdelávania, školenia a rekvalifikácie na zníženie dlhodobej nezamestnanosti.
Ciele projektu: zvýšenie možností zamestnanosti v cieľových regiónoch, zvýšenie flexibilnosti pracovnej sily, prípravu nezamestnaných na prechod do pracovnej aktivity, zvýšenie povedomia o projektoch ESF a posilnenie manažérskych zručností realizačného tímu.

03.04.2006 viac info >>
UKON?ENIE PROJEKTU A PRIDELENIE CERTIFIKÁTOV
Projekt bol ukončený slávnostnou akciou v priestoroch Mestského úradu Detva. Úspešným absolventom kurzu boli udelené certifikáty s osvedčením o absolvovaní kurzu.

03.04.2006 viac info >>
PARTNERI A PO?AKOVANIA
Projekt sa realizoval vďaka podpore NÁRODNÉHO ÚRADU PRÁCE
Za podporu projektu ďakujeme tiež Mestskému úradu Detva.

03.04.2006 viac info >>
AKTUALITY
V r. 2005 sme podali projekt „Zvýšenie zamestnateľnosti v Podpoľaní s využitím tradičných ľudových remesiel.“ Podaný projekt mal v pláne pokračovať v pôvodnom projekte, vytvoriť konkrétne pracovné miesta a uviesť do chodu malú prevádzku zameranú na výrobu a predaj výrobkov.
Náš projekt (ako i množstvo projektov iných organizácií) bol podaný do FONDU SOCIÁLNEHO ROZVOJA na jar r. 2005, no kôli nefunkčnosti tejto inštitúcie dodnes nebol posudzovaný a teda ani realizovaný.

03.04.2006 viac info >>
CYKLOKLUB POĽANA
Nám. mieru 31, 962 12 Detva
Prevádzka:
Záhradná 22 - hotel Detva
tel.: 045 / 54 57 692, cyklo@cyklo.sk