prihlásenie vyhľadať kontakty
CYKLOMOBILITA
iniciatíva
CYKLOKLUB
o nás
CYKLOAKTIVITY
projekty
CYKLOAKCIE
expedície
CYKLOMAPA
trasy

CYKLOMAPA
>  Mapy cyklotrás
Pocítadlo návštev
 
MAPA -> Mapy cyklotrás
 AKTUALITY
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis
 
 
viac info >> 
 
 
V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cesti?ku.
 
 

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky.
V krásnom jesenom počasí sme vyrazili na trasu na bicykloch alebo pešo a prezreli sme si jej vedenie z Veľkých Teriakoviec do Čerenčian.
Po návrate prebiehali v areáli mlyna vo V.Teriakovciach súťaže pre deti a v závere sa prítomní zúčastnili prehliadky vodného mlyna so sprievodcom.
Príjemné podujatie odštartovalo užívanie novej cyklotrasy v Malohonte.
 
 
 
 
 
Príru?ka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekrea?ných trás
 
 

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás
 
 
viac info >> 
 
TLA?ENÁ MAPA - CYKLOTRASY OKOLIA PO?ANY
Mapy cyklotrás a turistických zaujímavostí získate v kancelárii Cykloklubu Poľana v Detve (045-5457692)
16.03.2006 viac info >>
MAPA CYKLOTRÁS OKOLIA PO?ANY
pracovník CKP 16.03.2006  
MAPA HRI?OVÁ
V r. 2006 sme spracovali mapové výstupy mesta Hriňová a jeho okolia. Základom bolo spracovanie 2 grafických mapových podkladov: podrobná mapa intravilánu a mapa okolia (katastra) Hriňovej. Mapa poskytuje prehľad o turistických a cykloturistických trasách územia.

Zrealizované výstupy:
tlačená obojstranná skladaná mapa (formát A2)
mapové panely v exteriéri (110x94cm)
mapa na web stránke mesta.

Ďakujeme mestu Hriňová a Hriňovským podnikateľom za spoluprácu.
Grafické mapové podklady a fotografie ponúkame na ďalšie využitie.

11.02.2005 viac info >>
MAPA - RODINNÁ CESTI?KA ZVOLEN - BANSKÁ BYSTRICA
16.03.2006  
CYKLOKLUB POĽANA
Nám. mieru 31, 962 12 Detva
Prevádzka:
Záhradná 22 - hotel Detva
tel.: 045 / 54 57 692, cyklo@cyklo.sk