prihlásenie vyhľadať kontakty
CYKLOMOBILITA
iniciatíva
CYKLOKLUB
o nás
CYKLOAKTIVITY
projekty
CYKLOAKCIE
expedície
CYKLOMAPA
trasy

CYKLOAKTIVITY
>  Cyklochodník mestom Detva
>  Cyklotrasa v Korytárkach
>  Zna?ené cyklotrasy
>  Monitoring zna?enia
>  Cestovný ruch
>  Vzdelávanie
>  Prieskumy, štúdie
>  Ochrana prírody
>  Akcie
>  ?a?šie projekty
Pocítadlo návštev
 
AKTIVITY -> Cestovný ruch
 AKTUALITY
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis
 
 
viac info >> 
 
 
V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cesti?ku.
 
 

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky.
V krásnom jesenom počasí sme vyrazili na trasu na bicykloch alebo pešo a prezreli sme si jej vedenie z Veľkých Teriakoviec do Čerenčian.
Po návrate prebiehali v areáli mlyna vo V.Teriakovciach súťaže pre deti a v závere sa prítomní zúčastnili prehliadky vodného mlyna so sprievodcom.
Príjemné podujatie odštartovalo užívanie novej cyklotrasy v Malohonte.
 
 
 
 
 
Príru?ka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekrea?ných trás
 
 

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás
 
 
viac info >> 
 
KOMPLEXNÝ PRODUKT VIDIECKEHO TURIZMU VULKÁN PO?ANA - WWW.VP.SK
Rozvoju cestovného ruchu sa venujeme od r. 1997. Jeho počiatky boli spojené najmä s budovaním cyklotrás. Postupne počet aktivít narástol, ich charakter presiahol možnosti a smerovanie klubu. Preto sme v r. 2004 založili organizáciu Komunikačné centrum Detva, n.o., ktoré sa venuje verejno-prospešným aktivitám a regionálnemu rozvoju v širokej sfére aktivít. V spolupráci s mnohými organizáciami a subjektami z Podpoľania ale i celého okolia Poľany realizujeme komplexný produkt vidieckeho turizmu VULKÁN POĽANA

Viac informácii nájdete na stránke www.vulkanpolana.sk

Naše staršie vydanie Elektronického sprievodcu Podpoľaním - www.polana.slovanet.sk
17.03.2006 viac info >>
Fotokoláž
Z HISTÓRIE - VRCHÁRSKE PUTOVANIE 2001
Produkt „VULKÁN POĽANA“ sme začali tvoriť začiatkom tisícročia pod názvom „VRCHÁRSKE PUTOVANIE“. Cieľom pôvodného projektu bola podpora rozvoja cestovného ruchu vo vidieckom priestore okolia Poľany s ponukou programu pre návštevníkov regiónu a zapojenie regionálnych podnikateľov do siete poskytovania služieb.

24.04.2006 viac info >>
CYKLOKLUB POĽANA
Nám. mieru 31, 962 12 Detva
Prevádzka:
Záhradná 22 - hotel Detva
tel.: 045 / 54 57 692, cyklo@cyklo.sk