prihlásenie vyhľadať kontakty
CYKLOMOBILITA
iniciatíva
CYKLOKLUB
o nás
CYKLOAKTIVITY
projekty
CYKLOAKCIE
expedície
CYKLOMAPA
trasy

CYKLOKLUB
>  O nás
>  Dokumenty organizácie
>  Kontakty
>  Podporte nás
>  ?akujeme
>  KC Detva, n.o.
>  Dôležité linky
>  BICYKEL
>  Prihlásenie
Pocítadlo návštev
 
KLUB -> O nás
 AKTUALITY
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis
 
 
viac info >> 
 
 
V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cesti?ku.
 
 

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky.
V krásnom jesenom počasí sme vyrazili na trasu na bicykloch alebo pešo a prezreli sme si jej vedenie z Veľkých Teriakoviec do Čerenčian.
Po návrate prebiehali v areáli mlyna vo V.Teriakovciach súťaže pre deti a v závere sa prítomní zúčastnili prehliadky vodného mlyna so sprievodcom.
Príjemné podujatie odštartovalo užívanie novej cyklotrasy v Malohonte.
 
 
 
 
 
Príru?ka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekrea?ných trás
 
 

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás
 
 
viac info >> 
 
CYKLOKLUB PO?ANA DETVA
Poslanie
Prispievať k rozvoju územia, podporovať zachovanie prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, vytvárať podmienky pre rozvoj ekoturistických aktívít súvisiacich s pohybom v prírode, najmä cykloturistiky, v záujme upevňovania zdravia a zdravého životného štýlu občanov.


28.03.2006 viac info >>
Programy organizácie
1. Vytváranie podmienok pre rozvoj cykloturistiky

2. Aktivity na podporu rozvoja regiónu Podpoľanie
03.05.2009 viac info >>
Organiza?ná štruktúra
Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu
Výbor CKP je výkonným orgánom klubu, zabezpečujúci programy organizácie
Revízna komisia je kontrolným orgánom

Štatutármi organizácie sú predseda a podpredseda.


13.05.2009 viac info >>
?lenstvo a ?lenovia
Našimi členmi sú:
aktívni cyklisti, pre ktorých je cyklistika príležitosťou na overenie si svojich športových schopností
cykloturisti – milovníci príjemných výletov do prírody v kruhu svojej rodiny alebo známych
priaznivci cyklistiky, ktorí fandia cykloturistike alebo našim aktivitám, pochádzajúci z celého Slovenska.

Radi privítame v našich radoch nielen milovníkov cykloturistiky ale aj priaznivcov realizovaných rozvojových programov.

Prihláška
Prihláška.mdi


29.03.2006 viac info >>
Bicykel – téma okolo ktorej sa krúti náš svet
Bicykel bol zostrojený mnoho rokov pred tým, ako boli postavené prvé autá, vlaky, lietadlá či rakety.
29.03.2006 viac info >>
Nie?o z našej histórie
Cykloklub vznikol ako združenie priaznivcov cykloturistiky s cieľom vytvárať podmienky pre jej rozvoj na Slovensku.
13.05.2009 viac info >>
CYKLOKLUB POĽANA
Nám. mieru 31, 962 12 Detva
Prevádzka:
Záhradná 22 - hotel Detva
tel.: 045 / 54 57 692, cyklo@cyklo.sk