prihlásenie vyhľadať kontakty
CYKLOMOBILITA
iniciatíva
CYKLOKLUB
o nás
CYKLOAKTIVITY
projekty
CYKLOAKCIE
expedície
CYKLOMAPA
trasy

CYKLOMOBILITA
>  O projekte
>  Informa?ná ?innos?
>  Advokácia, cykloporadenstvo
>  Mapovanie územia BB kraja
>  Rimavská zelená cesta
>  Zaujímavé linky
Pocítadlo návštev
 
MOBILITA -> O projekte
 AKTUALITY
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis
 
 
viac info >> 
 
 
V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cesti?ku.
 
 

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky.
V krásnom jesenom počasí sme vyrazili na trasu na bicykloch alebo pešo a prezreli sme si jej vedenie z Veľkých Teriakoviec do Čerenčian.
Po návrate prebiehali v areáli mlyna vo V.Teriakovciach súťaže pre deti a v závere sa prítomní zúčastnili prehliadky vodného mlyna so sprievodcom.
Príjemné podujatie odštartovalo užívanie novej cyklotrasy v Malohonte.
 
 
 
 
 
Príru?ka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekrea?ných trás
 
 

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás
 
 
viac info >> 
 
Rozvoj cyklodopravy – príspevok k zlepšeniu kvality ovzdušia - podporuje myšlienku CYKLOMOBILITY
Projekt realizuje Cykloklub Poľana v termíne od februára 2009 do júla 2010.
Riešené územie: Banskobystrický kraj.
Hlavné zameranie projektu: zlepšenie podmienok pre zvyšovanie podielu využívania cyklodopravy v BB kraji.

Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
05.05.2009  
AKTIVITY PROJEKTU
1. Informačno-vzdelávacie aktivity so zameraním na laickú aj odbornú verejnosť – semináre, pracovné stretnutia, letáky, plagáty, web, cyklopodujatia v rámci európskeho týždňa mobility.

2. Advokačná činnosť pre zintenzívnenie obhajoby občianskych záujmov v oblasti riešenia cyklodopravy.

3. Zmapovanie územia BB kraja a spracovanie návrhu vedenia cyklotrás v kraji – využiteľné pre prípravu projektov na budovanie cyklotrás

4. Realizácia modelovej trasy „Zelená Rimavská cesta“ vo vedení R.Sobota – V.Teriakovce


05.05.2009  
CYKLOMOBILITA
je iniciatíva za
• čistejšie ovzdušie
• zdravší spôsob života
• ekonomický spôsob dopravy

kazdý z nás môže byť aktívnym účastníkom CYKLOMOBILITY
05.05.2009  
REALIZA?NÝ TÍM PROJEKTU
Elena Jankovičová, Detva, ela@cyklo.sk
Andrea Štulajterová, B.Bystrica-Zvolen, stulajterova@gmail.com
Oľga Feješová, Podpoľanie, Vrchy, olga.fejesova@gmail.com
Elena Kubaliaková, Gemer, ozveny@ozveny.sk
Ján Ľupták, BB kraj, cyklo@cyklo.sk
Peter Jankovič, Bratislava, peto.jankovic@azet.sk
Janka Kubaliaková, Hrachovo


05.05.2009  
CYKLOKLUB POĽANA
Nám. mieru 31, 962 12 Detva
Prevádzka:
Záhradná 22 - hotel Detva
tel.: 045 / 54 57 692, cyklo@cyklo.sk