POĎAKOVANIA

Štúdia bola spracovaná vďaka finančnej podpore NADÁCIE EKOPOLIS Banská Bystrica.
Za pomoc pri realizácii tohto projektu a spracovaní štúdie ďalej ďakujeme:
- Ing. arch. J. Ľuptákovej – odbor výstavby MÚ Detva
- dobrovoľníkom, ktorí pomohli zrealizovať sčítanie áut a cyklistov
- trom dobrovoľníčkam, ktoré pomohli zrealizovať dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi mesta Detva
- občanom mesta Detva, ktorí boli ochotní zúčastniť sa prieskumu
Na realizácii projektu sa podieľali: E. Jankovičová, M. Spodniaková a Z. Podhradská z Cykloklubu Poľana

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej