OPIS ŠTÚDIE

Cieľ:
· zjednodušenie systému prepravy bicyklov a detských kočíkov v systéme železníc SR
· odbremenenie pracovníkov ŽSR od činností súvisiacich s prepravovaním bicyklov a kočíkov
· odstránenie nešetrného spôsobu zaobchádzania s bicyklom pracovníkmi ŽSR
· zníženie rizika poškodenia bicykla a odcudzenia doplnkov pri preprave
· cenové sprístupnenie prepravy bicyklov a kočíkov pre širokú verejnosť
· odstránenie problémov prepravy bicykla ŽSR pri prestupoch

Štúdia vo formáte .pdf a súvisiace obrazové prílohy štúdia.pdf

Štúdia bol spracovaná v r. 1999, niektoré podmienky prepravy a najmä navrhované ceny uvádzané v štúdii boli uvedené podľa podmienok v tom období.
Štúdia bola realizovaná bez nároku na honorár a bez podnetu ŽSR či iných inštitúcií, zo zanietenia pre zlepšenie podmienok pre bezmotorovú dopravu.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej