NOVÉ AUTOBUSOVÉ OZNAČNÍKY V DETVE

CYKLOKLUB POĽANA v spolupráci s ďalšími partnermi zrealizoval projekt „TURISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM NA AUTOBUSOVÝCH OZNAČNÍKOCH“. Zámerom bolo vytvoriť netradičný prehľadný priestorový turistický informačný systém na autobusových označníkoch. Okrem odchodov autobusov je na označníkoch prehľadná mapa prímestských spojov a mapa okolia Detvy s ponukou turistických zaujímavostí. Informácie sú spracované v slovenčine a angličtine. Grafika je doplnená o fotografie z turistickou a historickou tematikou.
Označníky pútajú pozornosť domácich obyvateľov no najmä návštevníkov regiónu. Týmto spôsobom bolo realizovaných zatiaľ 11 ks označníkov v lokalitách: Detva – autobusová stanica, Detva – OD Siroň, Detva – námestie, Detva – Stavanisko, Detva – Skliarovo – Murínovci. Veríme, že sa podarí touto realizovať týmto smerom všetky autobusové zastávky v regióne. Výstupy projektu by mali prispieť k zlepšeniu prvkov priestorového informačného systému Podpoľania. Za predpokladu zníženia vandalizmu. Na autobusovej stanici mal nový označník životnosť necelých 24 hodín. Tiež „aktivista“ prerazil tabuľu a príznačne tým naznačil, ako u nás často končí úsilie nadšencov pre lepší výzor mesta.

Ciele projektu:
1. Vytvoriť efektívny a prehľadný systém turistických informácií na autobusových zastávkach
2. Poskytnúť turistom a verejnosti informácie o autobusových spojoch a turistických možnostiach regiónu
3. Zatraktívnenie označenia autobusových zastávok
4. Vytvorenie inovatívneho systému informovania verejnosti

Hlavné aktivity:
· vypracovanie projektovej technickej dokumentácie
· vypracovanie mapových podkladov a grafických častí označníka
· vyhotovenie kovovej konštrukcie autobusových označníkov – SAD Detva
· vyhotovenie drevenej konštrukcie autobusových označníkov – mesto Detva
· výroba nálepiek a tabúľ
· povoľovacie konanie
· osadzovanie konštrukcií a montáž tabúľ
· propagácia projektu
· organizačné zabezpečenie prípravy a realizácie projektu

Autor nápadu: Ing. Miroslav Báťka
Hlavní aktivisti: Ing. Miroslav Báťka – žilinská univerzita, Ing. Anna Golianová – ORR mesta Detva, Ing. Ján Ľupták – SAD Detva, Ing. Ján Ľupták – Cykloklub Poľana.

Na realizácii projektu sa podieľali:
Mimovládna organizácia Cykloklub Poľana Detva, Komunikačné centrum Detva
Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s. - závod Detva
Mesto Detva - odbor regionálneho rozvoja
Žilinská univerzita - Centrum výskumu a transferu poznatkov, katedra dopravných sietí

Projekt bol zrealizovaný v r. 2006 / 2007 s podporou programu KONTO ORANGE „Šanca pre Váš región“. Ďalej k realizácii projektu prispeli materiálne SAD Detva a mesto Detva. Projekt vyžadoval tiež množstvo dobrovoľnej práce zo strany všetkých zainteresovaných.


Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej