MIESTNE OZNAČOVANIE PRODUKTOV V CHRÁNENÝCH ÚZEMIACH NATURA 2000

NATURA 2000 je celoeurópska sieť chránených území, ktoré sú významné výskytom vzácnych rastlín a chránených živočíchov. Tieto územia sú našim príspevkom k zachovaniu prírodného dedičstva Európy.

NATURA 2000 je celoeurópska sieť chránených území, ktoré sú významné výskytom vzácnych rastlín a chránených živočíchov. Tieto územia sú našim príspevkom k zachovaniu prírodného dedičstva Európy.
Miestne označovanie produktov v chránených územiach Natura 2000 je jednou z aktivít, ktorá môže napomôcť miestnym poľnohospodárom, remeselníkom, živnostníkom, poskytovateľom služieb a pod., propagovať svoje výrobky, ktoré sú spojené so šetrným využívaním chránených území a sú vyrobené priamo z miestnych surovín a je v súlade s opatreniami manažmentu ochrany prírody.
Vďaka špeciálne zavedenému systému na ochranu a využívanie prírodných zdrojov, budú výrobcovia a poskytovatelia služieb nútení riadiť výrobu a služby takým spôsobom, ktorý bude plne v zhode s plánom starostlivosti danej lokality a s kritériami na získanie značky NATURA 2000.
Miestne značenie NATURA 2000 nenahrádza žiadnu doposiaľ zavedenú značku alebo certifikát výrobkov či služieb. Vyjadruje a zdôrazňuje pôvod konkrétneho produktu vyrobeného alebo poskytovaného v danom území európskeho významu. Môže slúžiť ako doplnok už k existujúcemu označeniu.
Kúpou produktov pochádzajucch z chranených oblastí NATURA 2000 možno podporiť oživenie vidieka a umožiť jeho obyvateľom ako aj všetkým návštevníkom územia NATURA 2000 zveľaďovať prírodný ráz vidieka s jeho nezabudnuteľnou krajinnou scenériou. Výrobky s logom Natura 2000 budú dostupné na označených predajných miestach priamo v blízkosti „Naturovského“ územia alebo v osobitných predajniach a ekoporadniach.

Viac informácií o projekte NATURA 2000 - vo formáte .pdf leták NATURA 2000.pdf a na stránke www.rec.sk .

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej