KOMPLEXNÝ PRODUKT VIDIECKEHO TURIZMU VULKÁN POĽANA - WWW.VP.SK

Rozvoju cestovného ruchu sa venujeme od r. 1997. Jeho počiatky boli spojené najmä s budovaním cyklotrás. Postupne počet aktivít narástol, ich charakter presiahol možnosti a smerovanie klubu. Preto sme v r. 2004 založili organizáciu Komunikačné centrum Detva, n.o., ktoré sa venuje verejno-prospešným aktivitám a regionálnemu rozvoju v širokej sfére aktivít.
V spolupráci s mnohými organizáciami a subjektami z Podpoľania ale i celého okolia Poľany realizujeme komplexný produkt vidieckeho turizmu VULKÁN POĽANA

Viac informácii nájdete na stránke www.vulkanpolana.sk

REALIZUJEME KOMPLEXNÝ PRODUKT VIDIECKEHO TURIZMU
Vydávame regionálne propagačné materiály, mapy CD, kalendáre, pohľadnice, letáky,... Tvoríme a aktualizujeme web stránky, prezentujeme región na veľtrhoch cestovného ruchu i v médiách, spájame ubytovateľov a poskytovateľov služieb, zabezpečujeme zážitky pre návštevníkov.
TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM DETVA
Zabezpečujeme prevádzku informačného centra, vytvorili stálu celoročnú expozíciu ľudovoumeleckých výrobkov, suvenírov, expozíciu ukážky tkania na krosnách a historických obrazov Podpoľania.
PRIESTOROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Umiestnili sme v teréne 50 ks turistických smerovníkov, 25 ks tabuľových máp, 4 ks veľkých reklamných bilboardov. TURISTICKÁ ARCHITEKTÚRA
Vybudovali sme 5 ks turistických prístreškov s ohniskami v lokalitách Sihla, Ponická Huta, Kaľamárka, Hriňová - Raticov Vrch, Látky - Táňovo a 1 ks detské ihrisko na Drábsku – Sedmák.
Obnova náučného chodníka Kaľamárka - chodník bol vyčistený, a označený stĺpikmi s tabuľkami v smere obhliadky.
REGIONÁLNY ROZVOJ
Tvoríme strategické rozvojové programy a štúdie.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej