CIEĽ PROJEKTU, ŠTÚDIA, MAPY A OBRÁZKY

Projekt sa zaoberá zisťovaním stavu vybavenosti a návrhom opatrení pre zlepšenie využitia bicykla k doprave v meste Detva.

V rámci projektu sú riešené plány cyklistickej infraštruktúry:
- hlavný mimoúrovňový cyklochodník mesta Detva
- sieť vedľajších cyklochodníkov mesta
- sieť diaľkových i miestnych značených cyklotrás mesta a blízkeho okolia (existujúce i plánované)

Do koncepcie riešenia cyklistickej dopravy v meste boli zahrnuté aj návrhy lokalít, kde by v budúcnosti mohli existovať oddychové zóny, športové a cyklistické areály.

Štúdia vo formáte .pdf a súvisiace obrazové prílohy:
ŠTÚDIA
PRIESKUM VYUŽÍVANIA BICYKLA

Čiastkové zložky výslednej štúdie.pdf:
ÚVOD
DOPRAVNO-DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
NÁVRH SIETE CYKLOCHODNÍKOV V INTRAVILÁNE MESTA DETVA
STAV VYBAVENOSTI A NÁVRH KRÁTKODOBÝCH OPATRENÍ
PARAMETRE KOMUNIKÁCIÍ PRE CYKLISTOV V MESTE
PODKLADY PRE NÁVRH CYKLISTICKEJ SIETE MESTA DETVA
ZÁVER

Projekt spracoval Ing. Ján Ľupták, CYKLOKLUB POĽANA

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej