Aktuálne

Od spracovania štúdie sme sa snažili o zapracovanie návrhu cyklochodníkov do “Konceptu územného plánu mesta Detva“. Originál projektu (štúdia) bol odovzdaný na OV mesta Detva v čase jeho realizácie. 

V r. 2004 mesto Detva podalo projekt na podporujúci realizáciu hlavného cyklochodníka mestom Detva, projekt bol neúspešný.

V r. 2005 bol zverejnený “Koncept územného plánu mesta Detva”. Cyklochodník ani žiadne iné výstupy štúdie v ňom neboli zapracované. 26.6.2005 sme preto podali “Žiadosť o akceptovanie projektu (štúdie)
BICYKEL – EKOLOGICKÝ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK V MESTE DETVA “ v aktuálnom územnom pláne mesta Detva.

V r. 2006 sme na požiadanie spracovateľov územného plánu mesta zakreslili sieť navrhovaných cyklochodníkov do mapu územného plánu.

V období (r. 2002-2006) bola v meste Deva zrealizovaná zástavba, ktorá výrazne skomplikuje riešenie cyklodopravy v meste Detva:
- pri rekonštrukcii Kúpeľnej ulice v r. 2004/2005
- pri budovaní novostavieb – obchodov na M.R. Štefánika oproti OD Baums
- pri budovaní novostavieb – obchodov na M.R. Štefánika pri kotolni oproti Krpeľnej ulici
- pri návrhu variantov rýchlostnej komunikácie BA – ZV - DT - KE
- pri rekonštrukcii križovatky cesty I. tr. pri SAD Detva

Tiež navrhované prímestské “zóny oddychu” zrejme nebudú realizované kvôli výstavbe cesty I. triedy pri rieke Slatina a výstavbe kláštora pri plánovanom areáli Dolinky.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej