AKO DO PRÍRODY CHODIŤ ALE NEUŠKODIŤ 2001- 2003

Súčasťou aktivít pri realizácii projektu bolo vydanie tlačenej brožúry – príručky. Môže byť nápomocná všetkým, ktorí chcú v prírode správne usmerňovať návštevníkov, turistov, cykloturistov a jazdcov na koni.

Jej cieľom je podpora jednoznačného a konštruktívneho dialógu medzi tými, ktorých prácou je chrániť našu prírodu a tými, ktorí sa ju snažia sprístupniť pre ľudí a chcú to robiť trvalo udržateľným spôsobom. Príručka k tomu chce prispieť vytvorením jednotného a jednoznačného rámca a vyjasnením postupov pri plánovaní a budovaní environmentálne správnych trás, zhrnutím základných dopadov pohybu turistov na prírodné prostredie a poskytnutím prehľadu a zoznamu podrobnejších informačných zdrojov k tejto téme. Je určená organizáciam a občanom, podporujúcim aktívny pohyb v prírode, ako aj verejným inštitúciam, ktorých úlohou je ochrana prírody a regionálny rozvoj. V žiadnom prípade nie je vyčerpávajúcim zdrojom informácií, skúseností a správnych postupov, avšak snaží sa zhrnúť zložitú problematiku plánovania a budovania trás do jednoduchého textu a súboru odkazov na odporúčané informačné zdroje.

OBSAH PRÍRUČKY:

Úvod ( úvod.pdf )
Rozvoj turizmu v súlade s ochranou prírody ( rozvoj.pdf )
Turistické trasy, náučné chodníky, trasy na vodných tokoch, trasy pre jazdcov na koňoch a beh na lyžiach ( turistika.pdf )
Cyklotrasy ( cyklotrasy.pdf )
Zásady správania sa cykloturistu v prírode ( zásady.pdf )
Právny rozbor a doporučený model legislatívneho postupu značenia trás v SR ( právny rozbor.pdf )
Dopad nového zákona o Ochrane prírody a krajiny na aktivity človeka v prírode ( dopad.pdf )
Vplyv turizmu na prírodné prostredie ( vplyv.pdf )
Prehľad informačných zdrojov ( informačné zdroje.pdf )
Kontakty na dôležité inštitúcie ( kontakty.pdf )
Terminologický slovník ( slovník.pdf )
Tiráž a obálka vo formáte .pdf : obálka.pdf

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej