Organizačná štruktúra

- predseda - Ing. Ján Ľupták, Detva - zabezpečuje chod organizácie, získavaní finančných prostriedkov pre činnosť, podieľa sa na príprave a manažmente programov organizácie, spracovaní a realizácii projektov
- podpredseda - Ing. Peter Jankovič, Bratislava - spolupracuje pri zabezpečovaní činnosti organizácie, podieľa sa na návrhoch vedenia cyklotrás, na realizácii ich značenia a údržby 
- tajomník - Ing. Elena Jankovičová, Detva - Podieľa sa na príprave a manažmente projektov, realizácii aktivít organizácii 

- Revízna komisia - Ing. Roman Podhradský, Detv; Ing. Beáta Lakotová, Zvolen 
- Vedenie účtovníctva - Jana Kubaliaková, Hrachovo

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej