Niečo z našej histórie

Cykloklub Poľana (skrátene CKP) so sídlom v Detve je mimovládna organizácia registrovaná ako občianske združenie a svoju činnosť vykonáva od r.1997. Vznikol ako združenie priaznivcov cykloturistiky s cieľom vytvárať podmienky pre jej rozvoj na Slovensku. Na začiatku bol členom Slovenského cykloklubu (skrátene SCK) so sídlom v Piešťanoch.
Podnetom pre vznik našej organizácie bola realizácia zaujímavého projektu: “Návrh, legalizácia a značenie cyklotrás v regióne Podpoľanie”. V spolupráci s mestom Detva sa nám podarilo vyznačiť 320 km cyklotrás na území Banskobystrického kraja. Okruh okolo Poľany – okruh určený pre horské bicykle v dĺžke 127 km bol v tom čase jedinečným produktom svojho druhu nielen na Slovensku. Následne sme začali zabezpečovať údržbu a propagáciu cyklotrás, rozvíjať súvisiacu infraštruktúru. Postupne sme zrealizovali niekoľko ďalších projektov, naša činnosť sa rozšírila o ďalšie aktivity, ktoré postupne napĺňajú poslanie klubu.
Rozsah a zameranie činností našej organizácie sa počas rokov svojej existencie rozšíril, čo bolo dôvodom na založenie neziskovej organizácie poskytujúcej verejnoprospešné služby Komunikačné Centrum Detva n.o., ktorej zakladateľom je Cykloklub Poľana.
Vznikom tejto organizácie sa Cykloklub Poľana viac orientuje len na činnosť spojenú s rozvojom nemotorovej dopravy a podporou rozvoja cestovného ruchu.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej