AKO POSTUPOVAŤ ? aktuálne inštrukcie pre rok 2008

FYZICKÉ OSOBY. 

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci)
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane vypĺňate priamo v tlačive daňového priznania.
- Daňové priznanie pre FO – typ A - vypĺňate VIII. oddiel
- Daňové priznanie pre FO – typ B, vypĺňate XII. oddiel
Do príslušných kolóniek uveďte:
- Sumu 2% z vašej dane: suma Sk
- Údaje o našej organizácii
Vyplnené daňové priznanie za rok 2008 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do 31. marca 2009

Ak ste zamestnaní:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2009 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


PRÁVNICKÉ OSOBY.
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane vypĺňate priamo v tlačive daňového priznania.
- Daňové priznanie pre PO – vypĺňate časť č.IV a prílohu k časti č.IV. pokiaľ podiel dane rozdeľujete pre viac organizácii.
Do príslušných koloniek uveďte:
- Sumu 2% z vašej dane: suma Sk
- Údaje o našej organizácii
Vyplnené daňové priznanie za rok 2008 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do 31. marca 2009Údaje o našej organizácii:
IČO: 37954008
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Komunikačné centrum Detva, n.o.
Sídlo: Námestie mieru 31, 962 12 Detva

Ďakujeme za vašu dôveru.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej