prihlásenie vyhľadať kontakty
CYKLOMOBILITA
iniciatíva
CYKLOKLUB
o nás
CYKLOAKTIVITY
projekty
CYKLOAKCIE
expedície
CYKLOMAPA
trasy

CYKLOAKTIVITY
>  Cyklochodník mestom Detva
>  Cyklotrasa v Korytárkach
>  Zna?ené cyklotrasy
   >   Zvolen - Banská Bystrica
   >   Po?ana a okolie
        >   Mapa
        >   Popis trás
        >   Obnova a údržba
        >   Sponzori a po?akovania
   >   Mikroregión TEPLÝ VRCH
   >   Lu?enec
>  Monitoring zna?enia
>  Cestovný ruch
>  Vzdelávanie
>  Prieskumy, štúdie
>  Ochrana prírody
>  Akcie
>  ?a?šie projekty
Pocítadlo návštev
 
AKTIVITY -> Zna?ené cyklotrasy -> Po?ana a okolie -> Obnova a údržba
 AKTUALITY
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis
 
 
viac info >> 
 
 
V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cesti?ku.
 
 

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky.
V krásnom jesenom počasí sme vyrazili na trasu na bicykloch alebo pešo a prezreli sme si jej vedenie z Veľkých Teriakoviec do Čerenčian.
Po návrate prebiehali v areáli mlyna vo V.Teriakovciach súťaže pre deti a v závere sa prítomní zúčastnili prehliadky vodného mlyna so sprievodcom.
Príjemné podujatie odštartovalo užívanie novej cyklotrasy v Malohonte.
 
 
 
 
 
Príru?ka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekrea?ných trás
 
 

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás
 
 
viac info >> 
 
PROJEKT – ÚDRŽBA ZNA?ENÝCH CYKLOTRÁS V OKRESE BANSKÁ BYSTRICA A ZVOLEN
V rokoch 2001-2002 bola rámci projektu ÚDRŽBA ZNAČENÝCH CYKLOTRÁS V OKRESE BANSKÁ BYSTRICA A ZVOLEN, ktorý bol podporený KOMUNITNOU NADÁCIOU ZDRAVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA A ZVOLEN zrealizovaná celková obnova všetkých cyklotrás Podpoľania v spomínaných okresoch .
03.04.2006 viac info >>
PROJEKT - GSCR 2004/2005
V rokoch 2004 - 2005 sme sa zamerali na zlepšenie infraštruktúry pozdĺž cyklotrás a ich propgáciu.
03.04.2006 viac info >>
PROJEKT 2005- ZNA?ENIE A UDRŽIAVANIE CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS NA SLOVENSKU
V roku 2005 sme v rámci celoslovenského projektu ZNAČENIE A UDRŽIAVANIE CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS NA SLOVENSKU podporeného Ministerstvom školstva SR
03.05.2006 viac info >>
CYKLOKLUB POĽANA
Nám. mieru 31, 962 12 Detva
Prevádzka:
Záhradná 22 - hotel Detva
tel.: 045 / 54 57 692, cyklo@cyklo.sk