prihlásenie vyhľadať kontakty
CYKLOMOBILITA
iniciatíva
CYKLOKLUB
o nás
CYKLOAKTIVITY
projekty
CYKLOAKCIE
expedície
CYKLOMAPA
trasy

CYKLOAKTIVITY
>  Cyklochodník mestom Detva
>  Cyklotrasa v Korytárkach
>  Zna?ené cyklotrasy
   >   Zvolen - Banská Bystrica
        >   Popis trás
        >   Projekt obnovy
        >   Sponzori a po?akovania
        >   Doporu?ené okruhy
        >   Aktuality
   >   Po?ana a okolie
   >   Mikroregión TEPLÝ VRCH
   >   Lu?enec
>  Monitoring zna?enia
>  Cestovný ruch
>  Vzdelávanie
>  Prieskumy, štúdie
>  Ochrana prírody
>  Akcie
>  ?a?šie projekty
Pocítadlo návštev
 
AKTIVITY -> Zna?ené cyklotrasy -> Zvolen - Banská Bystrica -> Aktuality
 AKTUALITY
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis
 
 
viac info >> 
 
 
V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cesti?ku.
 
 

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky.
V krásnom jesenom počasí sme vyrazili na trasu na bicykloch alebo pešo a prezreli sme si jej vedenie z Veľkých Teriakoviec do Čerenčian.
Po návrate prebiehali v areáli mlyna vo V.Teriakovciach súťaže pre deti a v závere sa prítomní zúčastnili prehliadky vodného mlyna so sprievodcom.
Príjemné podujatie odštartovalo užívanie novej cyklotrasy v Malohonte.
 
 
 
 
 
Príru?ka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekrea?ných trás
 
 

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás
 
 
viac info >> 
 
DE? PRED OTVORENÍM TRASY
Od rána sme kontrolovali značenie, robili posledné úpravy trasy a prípravu na zajtrajšiu akciu. K večeru už za výdatného dažďa a bleskami nad hlavou. Maľované značenie, smerové tabuľky, sponzorské tabuľky, 7 máp v teréne i veľké mapové tabule žiarili novotou. K akcii bolo tiež všetko pripravené v Hronseku už čistili kotle na guľáš a kosili trávnik v parku pri kaštieli.
02.05.2006 viac info >>
AKCIA - OTVORENIE OBNOVENEJ RODINNEJ CESTI?KY - Sobota 29.4.2006
Celú noc pred podujatím pršalo, predpovede meteorológov v deň podujatia a ani zlovestne zatiahnutá obloha nedávala optimistické vyhliadky na priazeň počasia. Navôkol boli prietrže mračien, búrky, krupobitie a hrozby záplav, len u nás vo Zvolenskej kotline nie. Akoby zázrakom celý deň nepršalo, dokonca chvíľami vykuklo spoza oblakov i slniečko.
Za podporu akcie otvorenia cyklotrás ďakujeme: nadácii Ekopolis, spotočnosti Toyota, obci Hronsek, mestu Zvolen, mestu Banská Bystrica, spoločnosti Urpiner a dobrovoľníkom.
02.05.2006 viac info >>
?O ?ALEJ?
Akcia otvorenia trás skončila veľmi dobre, proces budovania trás pre bezmotorovú dopravu a turizmus v mestách Zvolen, Banská Bystrica a v ich okolí len začína. Sme na začiatku procesu budovania skutočných zelených cestičiek „greenways“ s ich dôležitými aspektami: bezpečnosť, povrch, dobré značenie a informačné prvky, nenáročnosť, verejná prístupnosť, trvalá udržateľnosť.
02.05.2006 viac info >>
CYKLOKLUB POĽANA
Nám. mieru 31, 962 12 Detva
Prevádzka:
Záhradná 22 - hotel Detva
tel.: 045 / 54 57 692, cyklo@cyklo.sk