prihlásenie vyhľadať kontakty
CYKLOMOBILITA
iniciatíva
CYKLOKLUB
o nás
CYKLOAKTIVITY
projekty
CYKLOAKCIE
expedície
CYKLOMAPA
trasy

CYKLOAKTIVITY
>  Cyklochodník mestom Detva
>  Cyklotrasa v Korytárkach
>  Zna?ené cyklotrasy
   >   Zvolen - Banská Bystrica
        >   Popis trás
        >   Projekt obnovy
        >   Sponzori a po?akovania
        >   Doporu?ené okruhy
        >   Aktuality
   >   Po?ana a okolie
   >   Mikroregión TEPLÝ VRCH
   >   Lu?enec
>  Monitoring zna?enia
>  Cestovný ruch
>  Vzdelávanie
>  Prieskumy, štúdie
>  Ochrana prírody
>  Akcie
>  ?a?šie projekty
Pocítadlo návštev
 
AKTIVITY -> Zna?ené cyklotrasy -> Zvolen - Banská Bystrica -> Doporu?ené okruhy
 AKTUALITY
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis
 
 
viac info >> 
 
 
V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cesti?ku.
 
 

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky.
V krásnom jesenom počasí sme vyrazili na trasu na bicykloch alebo pešo a prezreli sme si jej vedenie z Veľkých Teriakoviec do Čerenčian.
Po návrate prebiehali v areáli mlyna vo V.Teriakovciach súťaže pre deti a v závere sa prítomní zúčastnili prehliadky vodného mlyna so sprievodcom.
Príjemné podujatie odštartovalo užívanie novej cyklotrasy v Malohonte.
 
 
 
 
 
Príru?ka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekrea?ných trás
 
 

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás
 
 
viac info >> 
 
NENÁRO?NÉ OKRUHY
1.Zvolen začiatok Rodinnej cestičky - Sliač – Kováčová – Bienska dolina -Stráže – Zvolen západ – Zvolen nám.
2.Banská Bystrica začiatok Rodinnej cestičky – Vlkanová – Hronsek – Vlkanová – Badín – Rakytovce – Kremnička – Banská Bystrica Kráľová
3.Rodinnou cestičkou a späť vlakom.
17.03.2006 viac info >>
STREDNE NÁRO?NÉ OKRUHY
TRASA č.1 - Zvolen začiatok Rodinnej cestičky - Sliač – Veľká Lúka – Dolná Mičiná – Čerín – Zolná – Lukové – Bakova jama – Sliač kúpele – Sliač
TRASA č.2 - Banská Bystrica začiatok Rodinnej cestičky - Vlkanová – Hronsek – Veľká Lúka – Dolná Mičiná – Horná Mičiná – Mičinske lúky – Vlkanová
17.03.2006 viac info >>
NÁRO?NEJŠIE OKRUHY
TRASA č.1 - Zvolen námestie - Zvolen západ – Bienska dolina – Kováčová – Sliač – Veľká Lúka – Dolná Mičiná –Čerín – Čačín – Hrochoť – Hrochotský mlyn – Očová – Zolná – Lieskovec – Zvolen
TRASA č.2 - Banská Bystrica zač.Rodinnej cestičky- Vlkanová – Hronsek – Veľká Lúka – Dolná Mičiná – Čerín – Čačín – Ponická Huta – Povrazník – Suchá Driekyňa – Mokrá Driekyňa – Šalková – Banská Bystrica
18.03.2006 viac info >>
CYKLOKLUB POĽANA
Nám. mieru 31, 962 12 Detva
Prevádzka:
Záhradná 22 - hotel Detva
tel.: 045 / 54 57 692, cyklo@cyklo.sk