prihlásenie vyhľadať kontakty
CYKLOMOBILITA
iniciatíva
CYKLOKLUB
o nás
CYKLOAKTIVITY
projekty
CYKLOAKCIE
expedície
CYKLOMAPA
trasy

CYKLOAKTIVITY
>  Cyklochodník mestom Detva
>  Cyklotrasa v Korytárkach
>  Zna?ené cyklotrasy
   >   Zvolen - Banská Bystrica
        >   Popis trás
        >   Projekt obnovy
        >   Sponzori a po?akovania
        >   Doporu?ené okruhy
        >   Aktuality
   >   Po?ana a okolie
   >   Mikroregión TEPLÝ VRCH
   >   Lu?enec
>  Monitoring zna?enia
>  Cestovný ruch
>  Vzdelávanie
>  Prieskumy, štúdie
>  Ochrana prírody
>  Akcie
>  ?a?šie projekty
Pocítadlo návštev
 
AKTIVITY -> Zna?ené cyklotrasy -> Zvolen - Banská Bystrica -> Projekt obnovy
 AKTUALITY
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis
 
 
viac info >> 
 
 
V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cesti?ku.
 
 

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky.
V krásnom jesenom počasí sme vyrazili na trasu na bicykloch alebo pešo a prezreli sme si jej vedenie z Veľkých Teriakoviec do Čerenčian.
Po návrate prebiehali v areáli mlyna vo V.Teriakovciach súťaže pre deti a v závere sa prítomní zúčastnili prehliadky vodného mlyna so sprievodcom.
Príjemné podujatie odštartovalo užívanie novej cyklotrasy v Malohonte.
 
 
 
 
 
Príru?ka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekrea?ných trás
 
 

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás
 
 
viac info >> 
 
PROJEKT „OBNOVA CYKLOTRÁS RODINNÁ CESTI?KA ZVOLEN - BANSKÁ BYSTRICA
Cieľ projektu: je podporiť rozvoj bezpečnej nemotorovej dopravy pri dochádzaní do zamestnania a tiež rekreačnej a turistickej cyklistike. Zámerom je prispieť k zdravšiemu životnému štýlu obyvateľov a vytvárať podmienky pre rekreáciu a oddych najmä pre cyklistov a in-line korčuliarov.
Renovované trasy, boli vytvorene v r. 1997, od tej doby však boli neudržiavané, značenie postupne zaniklo a trasy sa využívali len v malej miere.

15.03.2006 viac info >>
PODROBNÝ OPIS PROJEKTU
V rámci programu Greenways 2005 s finančnou podporou Nadácie Ekopolis a spoločnosti TOYOTA, podal na jar r. 2005 Cykloklub Poľana projekt na obnovu cyklotrás Rodinná cestička a Zelená stuha Pohronia. Projekt bol schválený a zahrňoval v sebe viacero aktivít.
15.03.2006 viac info >>
STAV TRÁS PRED REALIZÁCIOU PROJEKTU
15.03.2006  
FOTOGALÉRIA VÝSTUPOV A STAV TRÁS PO REALIZÁCII PROJEKTU
15.03.2006  
CYKLOKLUB POĽANA
Nám. mieru 31, 962 12 Detva
Prevádzka:
Záhradná 22 - hotel Detva
tel.: 045 / 54 57 692, cyklo@cyklo.sk