RODINNÁ CESTI?KA BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLEN
Názov cyklotrasy : Rodinná cestička Banská Bystrica - Zvolen
Dĺžka : 21 km
Farba : modrá

Prevýšenie / v smere od Zvolena/ : 70m /v smere od BB/ : 0m
Povrch : úsek Zvolen – Podborová: asfalt
úsek Podborová – Sliač : poľná cesta
úsek Sliač – Vlkanová : asfalt
úsek Vlkanová – Iliaš : spevnená cesta
úsek Iliaš – Radvaň : asfalt
úsek Radvaň – Banská Bystrica : spevnená cesta
asfalt : 12 km poľná cesta : 3 km spevnená cesta: 6 km
Trasa začína v Banskej Bystrici pri Radvanskom moste oproti TESCU. Je tu aj informačný panel s orientačnou mapou cyklotrasy . Spevnenou cestou, miestami po hrádzi sa dostaneme k Iliašskemu mostu, kde prejdeme na druhú stranu Hrona a pokračujeme po asfaltovej ceste k železničnému priecestiu. Odtiaľ cyklotrasa vedie najprv popri železničnej trati po penetrovanej ceste a ďalej popri ľavom brehu rieky Hron do obce Vlkanová . Uličkami sa dostaneme až pred obecný úrad, kde je postavený prístrešok ktorý môžeme využiť.
Ďalej cyklotrasa prechádza popri zrenovovanom kaštieľi, teraz penzióne Bocian, kde sa dá ubytovať a občerstviť. Z Vlkanovej pokračujeme do Hronseku, ale z dôvodu zhustenej premávky obchádzame priemyselnú zónu medzi Vlkanovou a Hronsekom a po poľnej ceste sa dostaneme až k vojenským objektom. Odtiaľ sa asfaltovou cestou dostaneme do centra obce Hronsek (možnosť občerstvenia v pohostinstve). Prechádzajúc obcou sa nám po ľavej strane ukáže stavba barokového kaštieľa z roku 1773. Odbočkou do prava, sa po pár metroch ocitneme pred dreveným artikulárnym kostolom, veľmi vzácnej kultúrnej pamiatke s chránenými Hronseckými lipami. Môžeme si prezreť aj oproti stojacu drevenú zvonicu. Vrátime sa späť na cyklotrasu a po asi 100 m nás doplnková cyklotabuľka nasmeruje k ďalšej kultúrnej pamiatke, najstaršej stavbe v obci a to goticko renesančnému kaštieľu.
Za obcou Hronsek pokračujeme málofrekventovanou cestou do obce Veľká Lúka, kde sa na križovatke napojíme na červene značenú cyklotrasu Zelená stuha Pohronia. Spoločne so Zelenou stuhou Pohronia pokračujeme do mesta Sliač, kde sa hneď pri vstupe oddelí Rodinná cestička odbočkou vpravo na hrádzu k rieke Hron. Ďalej Rodinná cestička pokračuje po hrádzi až k mostu na Sliači, kde sa znovu križuje so Zelenou stuhou Pohronia a malým oblúkom sa vracia späť na hrádzu. Potom až do Zvolena kopírujeme rieku Hron až sa dostaneme k miestu, kde pred záhradkárskou kolóniou v miestnej časti Podborová nas malé smerové tabuľky nasmerujú dole z hrádze a po niekoľko desiatkach metrov sa ocitneme na spevnenej cestičke vedúcej pozdĺž záhradiek . Cesta nás posledný krát odkloní od rieky Hron k železničnému podjazdu a ďalej po panelovej ceste na sídlisko Podborová. Tu nás smerová tabuľka informuje o 500 m vzdialenom Arboréte Borová hora, my však odbočením vpravo pokračujeme už po mestských komunikáciách, aby sme pri kruhovom objazde, kde sa nachádza aj informačný panel, našu cyklojazdu ukončili.

15.03.2006