CYKLOTRASY - RODINNÁ CESTI?KA A ZELENÁ STUHA POHRONIA
Rodinná cestička Zvolen -Banská Bystrica /21 km/ a úsek cyklotrasy Zelená stuha Pohronia z Kováčovej do Dolnej Mičinej / 15 km/ boli vybudované medzi prvými cyklotrasami na Slovensku, ešte v roku 1997.

Tieto cyklotrasy sú nenáročné, vhodné pre horské a trekingové bicykle. Sú bez väčších stúpaní a hravo ich zvládnu aj rodiny s deťmi. Rodinná cestička spája mestá Zvolen a Banskú Bystricu. Jej začiatok je na severnom okraji Zvolena a po mestských komunikáciách vedie do mestskej časti Podborová a potom po ľavobrežnej hrádzi rieky Hron do kúpeľného mesta Sliač. Ďalší úsek je po málo frekventovanej asfaltovej ceste cez Veľkú Lúku do Hronseku , ktorú okrem cyklistov vo veľkej miere využívajú aj inline korčuliari.
Obec Hronsek je bohatá na kultúrno-historické pamiatky , či už renesančný a barokový kaštieľ, ale hlavne na stredné Slovensko ojedinelý drevený evanjelický artikulárny kostol, postavený bez jediného klinca, pred ktorým rastú takmer 300 rokov staré, chránené lipy. Z Hronseka cestička obchádza priemyselnú zónu po poľnej ceste, aby vo Vlkanovej prešla uličkami (pri obecnom úrade možnosť využitia zastrešeného oddychovadla ) a opäť sa ocitla v bezprostrednej blízkosti rieky Hron. Posledný úsek vedie spevnenou cestou cez Iliaš do mestskej časti Radvaň v Banskej Bystrici kde cyklotrasa končí.
Cyklotrasa Zelená stuha Pohronia je vyznačenou časťou plánovanej cyklomagistrály popri Hrone. V tomto regióne spája kúpele Kováčová a Sliač a pokračuje cez Veľkú Lúku do Dolnej Mičinej.
15.03.2006