V oblasti Podpoľania je vyznačených takmer 400 km cyklotrás. Väčšina z nich bola vytvorená v roku 1999, kedy boli aj slávnostne otvorené. Najnáročnejšia, ale krajinársky najzaujímavejšia cyklotrasa je Okruh okolo Poľany v dĺžke 127 km, ( značený zelenou farbou ) s prevýšením takmer 2400 m. Tento okruh vás prevedie malebnou prírodou Podpoľania a predstaví hodnotné prírodné aj kultúrne pozoruhodnosti tohoto kraja v srdci Slovenska. Ďalšie trasy tvoria úseky 4 cyklomagistrál ( značených červenou farbou ) : Rudohorská, Vrchárska, Novohradská, Hontianska, ktoré majú nadregionálny význam a spájajú toto územie s inými regiónmi Slovenska. Rudohorská cyklomagistrála začína vo Zvolene a cez územie Podpoľania smeruje na východ Slovenským Rudohorím až do Košíc (zatiaľ je vyznačená po Jelšavu). Vrchárska cyklomagistrála začína na Lome nad Rimavicou a cez Čierny Balog smeruje na sever Slovenska (zatiaľ je vyznačená po Čierny Balog). Novohradská cyklomagistrála začína tiež na Lome nad Rimavicou, ale smeruje opačne na juh, cez Detvu, Ružinú a Lučenec smerom k maďarským hraniciam (zatiaľ je vyznačená po Ružinú). Hontianska cyklomagistrála začína v Detve a cez Slatinské Lazy smeruje až do Šiah (zatiaľ je vyznačená po Zaježovú).
V oblasti Veporských vrchov a Ostrôžok sa v roku 2003 vyznačili 3 cyklotrasy. Modrou farbou značená cyklotrasa z Ružinej na Látky, zelená z Budinských lazov cez Kriváň na Vrchdobroč a žltá ktorá spája Budínske lazy s obcou Mýtna.